Přednáška Verifikace v oblasti nešíření jaderných zbraní a zákazu chemických zbraní

06.12.2018 20:08


Dne 5. prosince 2018 proběhla na půdě Univerzity Karlovy přednáška pro studenty oboru Bezpečnostní studia z Fakulty sociálních věd UK. Přednáška se konala v rámci předmětu Politics of Nuclear (non) Proliferation. Tématem přednášky bylo provádění mezinárodních inspekcí v oblasti kontroly nešíření jaderných zbraní a zákazu zbraní chemických. Domácím i zahraničním studentům byly poskytnuty informace na základě praktických zkušeností z mezinárodních inspekcí a spolupráce s mezinárodními institucemi. Jmenovitě jsou to pro oblast jaderných zbraní - Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) a pro oblast zbraní chemických - Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Osvětová a lektorská činnost je dlouhodobě jednou z priorit OKN ZHN a věříme, že spolupráce s FSV UK i dalšími vzdělávacími institucemi bude úspěšně rozvíjena i v budoucnu, což umožní rozšířit řady bezpečnostních expertů orientujících se v problematice nešíření jaderných zbraní a povede k povznesení povědomí o této problematice i v rámci veřejnosti.