Pracovníci SÚJB se zúčastnili zasedání přípravného výboru NPT v New Yorku

Ve dnech 29. dubna až 10. května 2019 se zástupci SÚJB podíleli na zasedání přípravného výboru (tzv. PrepCom) ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT), jež se konalo v sídle OSN v New Yorku. Jednalo se o třetí a zároveň poslední přípravný výbor z pětiletého cyklu vedoucího k Hodnotící konferenci NPT (tzv. RevCon), pořádané příští rok opět v New Yorku. Hodnotící konference NPT 2020 bude odrážet nejen výročí 50 let vstupu NPT v platnost, ale také  neméně významné jubileum 25 let od prodloužení její platnosti na neurčito. Česká republika (dále ČR) prezentovala svá stanoviska ve všech třech základních pilířích NPT, jimiž jsou jaderné odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a mírové využití jaderné energie. Pracovníci SÚJB se podíleli na příspěvku ČR ve II. pilíři (nešíření) a již tradičně připravili i přednesli projev v rámci III. pilíře, tedy mírového využití jaderné energie. ČR v projevu vyzdvihla důležitost mírového využití jaderné energie pro potřeby současnosti, avšak zdůraznila nutnost států bezpodmínečně se podřídit závazkům nešíření NPT.

Příspěvek ČR k III. pilíři NPT.

 Foto: Přípravný výbor 2019 k Hodnotící konferenci NPT 2020

Foto: Dějiště přípravného výboru NPT 2019 v New Yorku

Foto: Zasedání přípravného výboru NPT 2019

Foto: Zástupce SÚJB na přípravném výboru NPT 2019