Pracovníci SÚJB se zúčastnili symposia Evropské asociace pro výzkum a vývoj v zárukové oblasti

Ve dnech 14. až 16. května 2019 se pracovníci SÚJB zúčastnili symposia Evropské asociace pro výzkum a vývoj v zárukové oblasti, které se uskutečnilo v italské Strese. S tímto symposiem bylo zároveň spojeno výročí padesáti let fungování této asociace.

Symposium samotné bylo rozděleno do několika panelů a přednášek, přičemž pracovníci SÚJB se zúčastnili jako panelisté panelu věnovaného regionálním zárukovým systémům a panelu na téma kontroly exportu strategických komodit. Kromě dvou prezentací, přispěli pracovníci i do sborníku symposia dvěma odbornými články.

Pracovníci SÚJB rovněž využili možnosti náslechu v dalších panelech, přičemž mezi nejzajímavější patřilo pečetění skladů vyhořelého jaderného paliva, nové trendy v dozorovacích systémech MAAE, forenzní analýza, odebírání vzorů z prostředí nebo zohledňování zárukových požadavků v projektové fázi jaderného zařízení.

Díky účasti na této akci měli pracovníci SÚJB jedinečnou možnost, seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti implementace záruk MAAE a Euratomu a vyměnit si praktické zkušenosti s kolegy ze zahraničí. Zároveň díky aktivní účasti na dvou panelech, byl upevněn obraz České republiky jako aktivního státu, který tradičně sdílí své zkušenosti s verifikací jaderných materiálů a kontrolou exportu na mezinárodní úrovni.

Závěrem symposia se pracovníci SÚJB také zúčastnili workshopu věnovanému konceptu implementace záruk na celostátní úrovni a provádění tzv. akviziční analýzy ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Foto: Zahájení sympozia Evropské asociace pro výzkum a vývoj v zárukové oblasti

Foto: Prezentace v prvním panelu sympozia Evropské asociace pro výzkum a vývoj v zárukové oblasti

Foto: Prezentace v prvním panelu sympozia Evropské asociace pro výzkum a vývoj v zárukové oblasti