Poplatky Úřadu se od Nového roku zvyšují

Vláda přijala dne 14. října 2019 novelu nařízení č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. S účinností od 1. 1. 2020 dochází k navýšení udržovacích poplatků na odbornou činnost SÚJB tak, aby bylo zajištěno financování činnosti Úřadu z tohoto zdroje ve výši cca 55 % z jeho celkového rozpočtu.

Jedná se o první změnu výše udržovacích poplatků od zavedení tohoto způsobu financování v roce 2011. Postupem doby došlo k nárůstu výdajů SÚJB na odborné činnosti vyvíjené v zájmu plátců poplatků. Tento nárůst při zachování  původní výše poplatků výrazně snižoval  jejich účinnost z hlediska plnění úhradové funkce. Navýšení poplatků po téměř 10 letech by mělo přinést rovnováhu do systému financování SÚJB a přispět k efektivnímu fungování Úřadu.