Nová kniha Aloise Tichého: Jaderná dohoda s Íránem – efektivní řešení krize, nebo pouhé oddálení nevyhnutelného?

V úterý 5. května vešla do distribuce kniha o aktuálně diskutované jaderné dohodě s Íránem, známé jako JCPOA. Jejím autorem je vedoucí oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, PhDr. Alois Tichý.

Hlavním tématem knihy je detailní analýza jednotlivých kontrolních mechanismů a opatření, která JCPOA zavádí, a to především s ohledem na jejich podstatu a efektivitu. V knize je dále diskutována historie vyjednávání této dohody, verifikační role Mezinárodní agentury pro atomovou energii a otázka, zda je JCPOA skutečně efektivním nástrojem, který dokáže přinést trvalé řešení otázky íránského jaderného programu.

„V mediálním prostoru se v souvislosti s touto dohodou vyskytuje celá řada nepřesných, či přímo zavádějících informací. S ohledem na své profesní zaměření se čtenářům snažím nabídnout objektivní vhled do této problematiky a vysvětlit podstatu klíčových opatření zavedených touto dohodou,“ popisuje své motivy k napsání knihy Alois Tichý.

Kniha byla vydána v rámci projektu Vědecko-výzkumného záměru Metropolitní univerzity Praha č. 68-04 „Centrum bezpečnostních studií“ financovaného z podpory MŠMTna institucionální rozvoj výzkumné organizace v roce 2019. Vydalo ji nakladatelství Metropolitan University Press.

PhDr. Alois Tichý se problematice nešíření jaderných zbraní začal věnovat během studia na Metropolitní univerzitě Praha. V minulosti se v roli poradce podílel na jednání Skupiny vládních expertů pro Smlouvu o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně a pracovně navštívil i Národní laboratoř Los Alamos v USA. Pravidelně se účastní hodnoticího cyklu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a spolupracuje s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, zejména v oblasti výcvikových a tréninkových aktivit pro nové agenturní inspektory.

Fotografie obálky knihy Aloise Tichého: Nová kniha Aloise Tichého: Jaderná dohoda s Íránem – efektivní řešení krize, nebo pouhé oddálení nevyhnutelného?