Národní program monitorování

01.01.2019 08:00


Dne 1. ledna 2019 vešel v platnost dlouho připravovaný dokument – Národní program monitorování. Je to závazný dokument pro osoby podílející se na monitorování radiační situace na území České republiky.

Účelem národního programu monitorování je stanovit rozsah zajištění monitorování radiační situace na území České republiky a upřesnit požadavky na předávání dat do datového střediska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Národní program monitorování byl Státním úřadem pro jadernou bezpečnost zpracován dle § 209 písm. a) a § 234 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a byl předán dotčeným osobám podle § 149 odst. 2 písm. a) téhož zákona. Dále v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace, poskytl SÚJB držitelům povolení datové formáty pro předávání dat.

Aktuálnost dokumentu posuzuje SÚJB jednou za 5 let a provádí revize na základě nových poznatků a praktických zkušeností.

Aktuální znění národního programu monitorování naleznete v sekci Dokumenty a publikace.