Nález radioaktivních předmětů u obce Lešetice

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 1.5.2018 cestou OPIS GŘ HZS informaci o nálezu několika předmětů vykazujících zvýšenou úroveň radioaktivity na veřejně přístupném pozemku v blízkosti obce Lešetice. Nalezené předměty byly ve spolupráci s HZS zajištěny a bezpečně uloženy. Analýzou bylo zjištěno, že nalezené předměty obsahují převážně radionuklid Ra226. Na místě nálezu bylo neprodleně provedeno šetření na místě a zahájena kontrola za účasti zástupců SÚJB, HZS, Policie ČR a vlastníka pozemku, kterým je DIAMO, a.s. Původ nalezených zdrojů bude šetřen ve spolupráci SÚJB  a PČR. Vzhledem k tomu, že i po odstranění zdrojů záření vykazuje místo nálezu mírně zvýšenou úroveň radioaktivity, bylo vlastníkovi pozemku inspektorem SÚJB uloženo zajištění místa nálezu, další prozkoumání místa osobou s příslušným povolením SÚJB a provedení monitorování celé oblasti v okolí místa nálezu. Zdroje byly nalezeny na odlehlém místě, kde lze důvodně předpokládat, že nedocházelo k frekventovanému pohybu nebo delšímu pobytu osob. Z dosavadních informací se jeví jako velmi pravděpodobné, že nalezené zdroje záření souvisí s těžbou uranové rudy, která  v této oblasti v minulosti probíhala.