Nabídka zahraničních stáží prostřednictvím MAAE prodloužena a dále rozšířena o speciální program v USA

26.03.2013 15:06

Dovolujeme si připomenout pokračující možnost organizace zahraničních stáží i kratších vědeckých cest a výměn z širokého spektra mírového využívání jaderné energie v rámci Programu technické spolupráce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).


Nadále je aktivní naše nabídka na prohlubování znalostí expertů z ČR na zahraničních pracovištích, která pokrývá celou oblast aplikací jaderných věd a technologií pro civilní účely – podrobnosti o možné účasti naleznete v našem článku.  

 

Sdružení CENEN, jehož členem je i SÚJB, Vám nově nabízí rovněž možnost zprostředkování kratších i delších stáží na odborných pracovištích ve Spojených státech amerických, to v letech 2013 – 2015.

Nabídka je určena pro studenty, akademické pracovníky, vědeckou komunitu a státní správu. Požádat o podporu tak mohou všichni zájemci působící v širokém spektru mírového využívání jaderné energie - od dozoru nad jadernou bezpečností přes problematiku palivového cyklu, vývoje reaktorových technologií, nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem až po zabezpečení jaderných materiálů a zařízení proti možnému zneužití a také nešíření jaderných zbraní.

 

Kromě individuálních pobytů se uskuteční i odborné semináře na podporu dialogu mezi odborníky z celé Evropy a US v řadě souvisejících otázek.

 

Partnerskými organizacemi na straně USA jsou kromě gestorského U.S. Department of Energy zejména Texas A&M University, Savannah River National Laboratory, Pacific Northwest National Laboratory, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Massachusetts Institute of Technology, University of Wisconsin a University of Tennessee.

 

MAAE vybraným kandidátům uhradí diety a náklady spojené s dopravou na místo určení a zpět, případně zaplatí hostitelské instituci poplatek za provedení výcviku, bude-li požadován.

 

Máte-li o tento způsob podpory zájem, zašlete nám, prosíme, své návrhy, a to v elektronické podobě prostřednictvím speciální webové platformy MAAE InTouch (vlastní zaslání je nazváno „submit to NLO“). S případnými dotazy týkajícími se vyplnění profilu a žádosti o vědeckou cestu („scientific visit“) nebo stáž („fellowship“) se prosíme obracejte na paní Zuzanu Danihelkovou (zuzana.danihelkova(at)sujb.cz).

 

Návrhy budou nejprve schváleny česko-americkým poradním výborem a následně vyhodnoceny MAAE v jejím pracovním pořádku (viz též orientační termíny zmíněné v Charakteristikách nabízených akcí), proto je akce nutno plánovat s několikaměsíčním předstihem. Souhlas hostitelské instituce s vědeckou cestou/stáží není formální podmínkou podání, ale prakticky limituje její uskutečnitelnost. Budete-li mít problém s identifikací vhodného amerického pracoviště nebo se samotným vyjednáním stáže, k dispozici Vám bude asistenční služba CENEN.

 

Nově Vám přinášíme rovněž příslušná pravidla pro čerpání dostupných prostředků