Meziokruhová netěsnost - Elektrárna Temelín

Během příprav k náběhu po výměně paliva (režim 3 – nahřívání bloku) byla 26. června 2015 v 2:27h na bloku 2 elektrárny Temelín identifikována netěsnost mezi primárním a sekundárním okruhem (parogenerátor č. 4). Únik byl odhadnut na cca 2-3 m3/h. V souladu s provozními předpisy bylo zahájeno vychlazování bloku do režimu 6 (studený stav) pro opravu netěsnosti.

K rozšíření aktivity mimo zařízení elektrárny nedošlo, nebylo ohroženo životní prostředí.

Událost bude šetřena prostřednictvím zpětné vazby z provozních zkušeností.

Doplňující informace:

dne 26.6. byla proměřena aktivita na zařízení sekundárního okruhu. Aktivita (dávkový příkon) byla identifikována v hlavním parovodu netěsného parogenerátoru (PG 4) 0,0006 mSv/h, ve sběrné nádrži kondenzátu (SNK) 0,0003 mSv/h a na filtrech blokové úpravy kondenzátu 0,005 mSv/h.

Od 26.6. probíhá čištění technologie sekundárního okruhu a je připravována oprava netěsného parogenerátoru.