Konference členských států OPCW schválila rozšíření seznamů Úmluvy o zákazu chemických zbraní

Na svém 24. zasedání dne 27. listopadu 2019 schválila Konference členských států Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) dva návrhy na rozšíření seznamů kontrolovaných látek o další čtyři skupiny látek. Toto rozhodnutí přijaté konsenzem všech zúčastněných států vstoupí v platnost 180 dnů po zaslání tohoto rozhodnutí generálnímu tajemníkovi OSN, který je depozitářem Úmluvy o zákazu chemických zbraní (Úmluvy).

Seznamy chemických látek jsou přílohou Úmluvy rozdělené na tři části podle toho, jaké riziko představují látky v nich zařazené pro účely a cíle Úmluvy. Přijaté čtyři skupiny látek budou zařazeny do seznamu 1. Jedná se o první změnu seznamů stanovených látek Úmluvy od jejího vstupu v platnost 29. dubna 1997.

Obrázek 1: Úmluva o zákazu chemických zbraní

Obrázek 1: Úmluva o zákazu chemických zbraní

Obrázek 2: 24. zasedání konference členských států OPCW

Obrázek 2: 24. zasedání konference členských států OPCW