K poplašnému mailu o aktivitě v houbách

Vyjádření SÚJB k lživému e-mailu, který koluje po internetu.

V posledních dnech je elektronickou poštou rozšiřována zpráva o vysokém obsahu radioaktivních látek v houbách sbíraných v ČR v důsledku událostí v Japonsku a o nebezpečí spojeným s jejich konzumací. Vzhledem k tomu, že hodnoty spadu radioaktivních látek jsou na území ČR naprosto stejné jako v letech minulých, je jakékoliv zvýšení obsahu radioaktivních látek v houbách vyloučeno. V houbách lze stále nalézt malé množství radioaktivního cesia jako pozůstatek ze zkoušek jaderných zbraní v atmosféře a ze spadu po černobylské nehodě. Množství cesia v houbách záleží na konkrétní lokalitě, protože spad po černobylské nehodě byl na území ČR značně nerovnoměrný. I případ konzumace velkého množství hub (desítky kg čerstvých plodnic ročně) by však zvýšil ozáření jednotlivce z přírodních zdrojů pouze o několik procent.


Pro zajímavost přikládáme plné znění této zprávy:

"Dobrý den,

jsem se bavila se známým, který už dlouhou dobu pracuje pro  Akademii věd ČR jako biochemik a nejčastěji se zabývá výzkumem  nezávadnosti potravin.
Povídal mi, že právě dělali výzkum, jak fukušimská katastrofa ovlivňuje složení hub, které lidi můžou normálně nasbírat v lese.
A výsledky byly tak špatné, že jim úplně zakázali je zveřejnit!
Ten známý mě prosil, abych to nikomu neříkala, ale já si myslím, že by to měl vědět každý.
Houby jsou totiž známé tím, že v sobě akumulují těžké kovy a jsou schopné pojmout až 100-krát vyšší koncentraci než je v okolním prostředí. A navíc dokážou nasát tyhle těžké kovy i z půdy nebo deště!
Radioaktivní těžké kovy pronikají přes myceliové vlákno podhoubí do nitra buněk a tam zůstávají. Jde např. o cezium s poločasem rozpadu 30 let (to je doba, než se rozpadne # polovina jader atomu), jehož  zamořeni je intenzivně sledováno už od Černobylské katastrofy!
Cesium dokáže snadno putovat tělem člověka a ozařovat jej. Nejvyšší koncentrace radiace bývá naměřena v hřibovitých houbách (např. praváci nebo křemenáče), protože mají ze všech hub nejvíce pigmentu.
Ti vědci otestovali první letošní houby a zjistili, že skoro všechny několikanásobně překročily limity kontaminace, které jsou ještě pro člověka bezpečné. A jsou přesvědčeni, že za to může právě havárie ve Fukušimě, protože výsledky z předchozích let byly v pořádku.
Nechápu, proč nás naše vláda neinformovala, že i na území ČR dopadla japonská radiace.
Pošlete prosím tento mail všem svým známým, aby se dověděli, jaké nebezpečí jim hrozí.
A pokud letos pošlete děti na tábor, tak jim zakažte, aby jedli houby.
Jde o jejich zdraví!"