Inspektoři odboru pro kontrolu nešíření ZHN přednášeli na Metropolitní univerzitě Praha

V rámci aktivit zaměřených na přibližování problematiky nešíření zbraní hromadného ničení vysokoškolským studentům, navštívili tentokrát inspektoři odboru pro kontrolu nešíření ZHN Metropolitní univerzitu Praha. Přednáška byla po dohodě s Centrem bezpečnostních studií MUP zaměřena na praktické aspekty verifikace dodržování závazků vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a Smlouvy o zákazu chemických zbraní. Inspektoři odboru pro kontrolu nešíření ZHN byli potěšeni množstvím dotazů ze strany studentů, což svědčí o zájmu, kterému se tato specifická oblast na pomezí technických oborů a mezinárodních vztahů těší u mladé generace.

Foto_1: Prezentace k verifikaci nešíření jaderných zbraní

Foto_2: Prezentace k verifikaci zákazu chemických zbraní