Informace o výskytu stopového množství I-131 v ovzduší České republiky v únoru a březnu 2018

12.03.2018 10:27


Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že laboratoře Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) detekovaly v odběrovém období od 26. února do 6. března na některých svých odběrových místech v České republice měřitelné hodnoty aktivity radioaktivního I-131 v ovzduší. Jedná se opět o extrémně nízké hodnoty, které jsou z hlediska možných zdravotních rizik zcela zanedbatelné. Podrobné informace včetně naměřených hodnot lze nalézt na www.suro.cz