Dvoustranné jednání jaderných dozorů České republiky a Polska ve dnech 5. – 6. 6. 2019 ve Wrocławi

Ve dnech 5. – 6. června 2019 se ve Wrocławi konalo bilaterální jednání zástupců českého a polského státního dozoru nad jadernou bezpečností, tj. SÚJB a Národní agentury pro atomovou energii Polska (PAA), vycházející z Dohody o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně z r. 2005. Delegaci SÚJB vedla Ing. Dana Drábová, Ph.D., v čele polské delegace byl úřadující prezident PAA Andrzej  Przybycin. Obě strany se informovaly o vývoji regulace mírového využívání jaderné energie a na poli právních předpisů v této oblasti. Mezi projednávanými tématy byly mj. budování kapacit pro licencování v oblasti jaderné bezpečnosti, procedurální otázky povolovacího procesu pro nové jaderné bloky, aktuální technické otázky dozoru nad jadernými elektrárnami Temelín a Dukovany a nad výzkumnými reaktory. Pozornost byla v rámci diskuze věnována také hodnocení kultury bezpečnosti, fungování tzv. organizací pro technickou podporu (TSO) a softwarovým prostředkům vyhodnocujícím technologie jaderných elektráren, resp. zpracovávajícím prognózu vývoje mimořádné události, využívaným v rozhodovacím procesu při navrhování vhodných ochranných opatření.