Dvoustranné jednání jaderných dozorů České republiky a Polska ve dnech 13. – 14. 7. 2017 v Praze

20.07.2017 22:58


Ve dnech 13. – 14. července 2017 se v Praze uskutečnilo bilaterální jednání zástupců českého a polského státního dozoru nad jadernou bezpečností. Schůzka byla zorganizována na základě Dohody mezi vládou České republiky a Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně.

Českou delegaci vedla předsedkyně SÚJB D. Drábová, polskou předseda PAA (Paňstva agencija atomistyki) A. Przybycin. V průběhu jednání se zúčastněné strany navzájem informovaly o situaci v oblasti legislativy týkající se mírového využívání jaderné energie (včetně transpozice BSS do národní legislativy), o situaci v oblasti provozování výzkumných jaderných reaktorů a o průběhu a výsledcích následné IRRS mise, kterou oba dozory absolvovaly v uplynulých dvou měsících. Obsáhlá diskuse byla věnována otázkám přípravy a licencování výstavby nových jaderných zdrojů. 

Druhý den pokračoval program návštěvou jaderné elektrárny Temelín. Vzhledem k tomu, že na druhém bloku právě probíhala plánovaná odstávka reaktoru, měli polští hosté možnost podívat se i do kontejnmentu.

Fotografie: Zástupci polské delegace při návštěvě JE Temelín