Cvičení mobilních skupin

30.05.2014 17:49


Ve vojenském prostoru Tisá proběhlo ve dnech 27. – 29.05.2014 cvičení mobilních skupin rezortu SÚJB a Armády ČR. Pořadatelem byl Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany. V rámci cvičení se prováděly nácviky jednotlivých činností mobilních skupin, tj. vyhledávání zdrojů ionizujícího záření, měření plošné kontaminace povrchů, vybavení a osob, měření dávkových příkonů a pojezdové měření po stanovené trase. Plánované bylo i letecké monitorování, které se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnilo.

Obr. 1: měření dávkového příkonu (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 1: měření dávkového příkonu (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 2: stanovení plošné kontaminace (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 2: stanovení plošné kontaminace (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 4: vyhledávání zdroje ionizujícího záření (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 3: vyhledávání zdroje ionizujícího záření (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 3: vyhledávání zdroje ionizujícího záření (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 4: vymezování bezpečnostní zóny (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 5: měření plošné kontaminace (Zdroj: SÚJB/SÚRO)

Obr. 5: měření plošné kontaminace (Zdroj: SÚJB/SÚRO)