Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 3. - 4. 5. 2018 v Maďarsku

11.05.2018 23:04


Pravidelné čtyřstranné jednání (tzv. Quadrilaterála) mezi dozornými orgány ČR, SR, MR a Slovinska, vycházející ze spolupráce v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a nad jadernými materiály, se uskutečnilo ve dnech 3. – 4. května 2018 v Budapešti.

V průběhu setkání, jež řídil předseda HAEA (Hungarian Atomic Energy Authority) p. Fichtinger, zástupci čtyř středoevropských zemí informovali o aktuální situaci ve svých dozorných orgánech. Jednotlivá vystoupení byla zaměřena na otázky provozu jaderných elektráren s důrazem na bezpečnost a na proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v případě výstavby nového jaderného zařízení, či vydání licence pro prodloužení životnosti jaderných bloků. Předmětem diskuse byly rovněž otázky fyzické ochrany.

Součástí programu jednání byla také problematika mezinárodních organizací s důrazem na Topical Peer Review Process a ESPOO konvenci. Účastníci se shodli na nutnosti koordinovaného postupu v otázkách společného zájmu.