Čtyřstranné jednání dozorných orgánů ČR, Maďarska, Slovenska a Slovinska ve dnech 3. - 4. 5. 2019 ve Slovinsku

3. – 4. dubna 2019 se ve slovinské Ptuji konalo pravidelné čtyřstranné jednání (tzv. Quadrilaterála) mezi dozornými orgány ČR, Maďarska, Slovenska a Slovinska, vycházející ze spolupráce zejména v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a nad jadernými materiály.

V průběhu setkání, jež řídil I. Grlicarev, zastupující ze zdravotních důvodů nepřítomného ředitele slovinského dozoru, A. Stritara, informovali zástupci zúčastněných dozorných orgánů o své aktuální situaci a významných událostech spojených s výkonem dozorných činností. Jednotlivá vystoupení byla zaměřena na otázky týkající se provozu jaderných elektráren i probíhající či plánovanou výstavbou nových jaderných zařízení. Součástí programu jednání byla také problematika mezinárodních organizací s důrazem na zpětnou vazbu z tzv. Topical Peer Review Process a přípravu na 8. hodnotící konferenci Úmluvy o jaderné bezpečnosti (Vídeň, jaro 2020), jejíž prezidentkou je předsedkyně SÚJB, Ing. Dana Drábová. Jedním z bodů jednání bylo i aktuální téma kultury bezpečnosti regulátora. Diskutovány byly dále otázky společných projektů na podporu regulátorů mimo EU v rámci unijních projektů INSC. 

Účastníci potvrdili zájem na koordinovaném postupu v některých konkrétních otázkách společného zájmu.

Příští zasedání Quadrilaterály (2020) pořádá ČR.