ČR se zúčastnila dalšího ročníku Generální konference MAAE

03.10.2014 19:03

58. řádné zasedání Generální konference, vrcholného řídícího orgánu Mezinárodní agentury pro atomovou energii, se uskutečnilo 22. – 26. září 2014 v jejím vídeňském sídle.


Ve dnech 22. – 26. září 2014 se ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) uskutečnilo 58. řádné zasedání jejího vrcholného řídícího orgánu, Generální konference.

Členské státy během Generální konference posoudily výroční zprávu a zprávu o hospodaření Agentury za uplynulý rok a schválily upravený návrh řádného rozpočtu MAAE na rok 2015 (348,2 mil. EUR na jeho provozní a 8,3 mil. EUR na kapitálovou část) s příslušnou příspěvkovou stupnicí odvozenou ze škály OSN a výši Fondu technické spolupráce, z něhož je financován další rozvoj mírového využívání jaderné energie v účastnických zemích.  Dále rozhodly o žádostech o členství v MAAE a zvolily nové členy Rady guvernérů, která v období mezi Generálními konferencemi Agenturu kontroluje a řídí. Diskutovány byly i koncepční a programové otázky a byly přijaty, příp. hodnoceny další konkrétní návrhy předložené Radou guvernérů, generálním ředitelem či přímo členskými státy. 

Za nové členy MAAE letos přijala Guyanu, Vanuatu, Komorský svaz a Džibutskou republiku a do Rady guvernérů zvolila Brazílii, Chile, Egypt, Irsko, Malajsii, Mexiko, Nový Zéland, Nigérii, Saúdskou Arábii, Švýcarsko a Makedonii (FYROM). Budoucí směřování a činnost MAAE určují členské státy prostřednictvím rozhodnutí a rezolucí Generální konference.

Odborným tématům zasedání tradičně dominovala problematika zvyšování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady a přepravách radioaktivních materiálů; boj proti jadernému a radiologickému terorismu; posilování a zefektivňování zárukového systému MAAE a rozšiřování a zvyšování účinnosti technické spolupráce poskytované MAAE. Členské státy se věnovaly i tématům s politickým podtextem, mezi něž patří implementace zárukových dohod MAAE s Íránem, KLDR a Sýrií nebo aplikace záruk a možnost vytvoření zóny bez jaderných zbraní na Blízkém východě.  

Během všeobecné debaty mají všechny země možnost informovat o nejnovějším vývoji v celém spektru působnosti MAAE a vyjadřovat se k aktuálním problémům, jako jsou např. otevřené verifikační otázky v citlivých oblastech. Národní projev ČR, přednesený vedoucí delegace České republiky Ing. Danou Drábovou, Ph.D., si lze přečíst nebo poslechnout na webu MAAE, kde jsou k dispozici také vystoupení ostatních zemí a generálního ředitele MAAE.

Nedílnou součástí Generální konference je pořádání vědeckého fóra, které je každý rok zaměřeno na jinou prioritní oblast. Letos proběhlo v termínu 23. – 24. září s podtitulem „Radioaktivní odpad: jak v této výzvě obstát – věda a technologie pomáhá nalézat bezpečná a udržitelná řešení“.

U příležitosti Generální konference letos proběhlo také bilaterální setkání SÚJB s regulačním úřadem USA - U.S. Nuclear Regulatory Commission, během něhož bylo podepsáno ujednání o vzájemné spolupráci a výměně technických informací.

59. Generální konference MAAE bude svolána ve dnech 14. – 18. září 2015.