Česko-polský seminář Předání zkušeností z monitorování radiační situace a pořízení a provozování SW prostředku MonRaS Praha 17.-18. 1. 2017

21.02.2017 21:53


Na základě žádosti polského dozorného orgánu byl ve dnech 17. - 18. 1. 2017 zorganizován seminář Předání zkušeností z monitorování radiační situace a pořízení a provozování SW prostředku MonRaS. 

Semináře se zúčastnili tři polští experti, za českou stranu čtyři zástupci SÚJB a dva zástupci dodavatelské firmy NUVIA, a.s.

V průběhu semináře obě strany:

  1. představily národní systémy monitorování radiační situace, přičemž česká strana zdůraznila požadavky zpracované v novém Atomovém zákoně;
  2. sdílely zkušenosti z vývoje, zavádění a provozování MonRaS za účasti zástupců NUVIA, a.s.