Česká republika má ve světě chemie dobré jméno

Česká republika má řadu chemických odborníků, čehož jsou si vědomi i mezinárodní organizace. Služeb českých expertů využívá Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) nebo např. i NATO, jak uvádí dnešní článek v Hospodářských novinách. Dobrou pověst ČR pomáhá udržet i vyvinutá aktivita příslušných národních orgánů, mezi které patří i SÚJB. To mimo jiné potvrzuje i nedávno zvolená předsedkyně Výkonné rady OPCW, paní Jana Reinišová, velvyslankyně ČR v Nizozemském království. Více v článku Hospodářských novin Ruská obvinění kvůli novičoku ukázala na jeden fakt: Čeští chemici jsou ve světě pojem.