Česká republika hostila zasedání Národních Úřadů OPCW

Ve dnech 7. – 9. 5. proběhlo v Praze 17. setkání Národních Úřadů východoevropské skupiny členských státu Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Zasedání se zúčastnilo 20 zástupců Národních Úřadů, 13 zástupců partnerských organizací z daných zemí (chemický průmysl, celní správa, partnerská ministerstva), 5 přizvaných expertů z partnerských mezinárodních organizací a 4 zástupci OPCW. Jedním z hlavních témat zasedání byla spolupráce Národních Úřadů s průmyslem, jakožto klíčovým partnerem při naplňování povinností stanovených Úmluvou pro zákaz chemických zbraní. V řadě zemí jsou průmyslové organizace (zpracovatelé či distributoři) důležitým zdrojem informací při podávání deklarací OPCW a řešení diskrepancí při mezinárodním obchodu se stanovenými látkami. V rámci panelové diskuse představitelé partnerských mezinárodních organizací představili svoji spolupráci s OPCW nejen při řešení diskutované problematiky, ale i v dalších oblastech.  Zasedání bylo všemi zúčastněnými hodnoceno velmi pozitivně.