Česká republika hostí zasedání Národních úřadů OPCW

Dne 7. května bylo v Praze zahájeno zasedání východoevropské skupiny členských států Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), které v letošním roce hostí Česká republika. Hlavním tématem tohoto pracovního setkání je výměna zkušeností při spolupráci národních úřadů s chemickým průmyslem. Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který je českým národním úřadem pro implementaci Úmluvy o zákazu chemických zbraní (CWC), zahájila zasedání předsedkyně Dana Drábová. Ve své zahajovací řeči vyzdvihla především nutnost spolupráce, vzájemné komunikace a výměny informací mezi členskými státy k naplnění cílů CWC.