Bilaterálních jednání dozorů České republiky a Rakouska

13.11.2018 19:24


Ve dnech 5. – 6. listopadu 2018 se uskutečnilo v Praze pravidelné a v pořadí již 27. bilaterální jednání zástupců české a rakouské strany v otázkách jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Jednání se uskutečnilo na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením.

Jednání vedl sekční ředitel pro řízení a technickou podporu, Ing. Petr Krs, který byl zároveň vedoucím české delegace. Rakouskou delegaci vedla paní Ulrike Hartmann ze Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční vztahy. Dále se jednání zúčastnili zástupci ministerstev, institucí a další odborníci z obou stran.

Delegace se vzájemně informovaly o novinkách v oblasti legislativy, krizového řízení a provozu jaderných zařízení. Česká strana informovala mj. o aktualizované Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a o situaci v oblasti úložišť radioaktivního odpadu. Rakouská strana přednesla mj. výsledky IRRS mise v roce 2018.

Jednání bylo zakončeno prohlídkou výzkumného reaktoru VR-1 na ČVUT. Jednání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo doplněno aktivní výměnou názorů obou delegací.