Atomové právo je kompletní

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo novou vyhlášku na základě zmocnění uvedeného v § 237 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Jde o prováděcí právní předpis k § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5 písm. d) téhož zákona.

Vyhláška upravuje způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení, pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. Kategorie. Předpis vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 5. 2020 jako vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Proces tvorby nové atomové legislativy je tak dovršen.