63. Generální konference MAAE

Před týdnem skončila 63. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Generální konference (GK), vrcholný řídící orgán MAAE, zasedala od 16. do 20. září 2019 tradičně ve svém vídeňském sídle.

MAAE má v současnosti 171 členů – nejnovějším je stát Svatá Lucie. Do Rady guvernérů, která v období mezi Generálními konferencemi Agenturu kontroluje a řídí, byly na základě pravidelné zvoleny za jednotlivé regionální skupiny Panama, Paraguay, Řecko, Norsko, Estonsko, Maďarsko, Ghana, Nigérie, Kuvajt, Saudská Arábie a Mongolsko rotace (kromě členů určených na základě pokročilosti a rozsahu jaderného programu).

Vedoucí delegace České republiky a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Dana Drábová, Ph.D., přednesla národní projev ČR. Na webových stránkách MAAE je k dispozici text projevu a jeho videozáznam zasedání a rovněž záznam celého živého vysílání, včetně vystoupení zastupujícího Generálního ředitele.

GK přijala řadu rezolucí a jiných důležitých rozhodnutí. Jimi se bude řídit činnost MAAE v následujícím období. Došlo ke schválení rozpočtových prostředků MAAE pro rok 2020 a výše cílové částky Fondu technické spolupráce, z něhož je financován další rozvoj mírového využívání jaderné energie v členských státech. Rovněž, jako pocta nedávno zesnulému Generálnímu řediteli Yukiya Amanovi, bylo schváleno přejmenování nově budované modulární laboratoře v Seibersdorfu na The Yukiya Amano Laboratories. Z  technicky zaměřených rezolucí, které jsou každoročně přijímány, lze uvést například rezoluci k jaderné bezpečnosti a radiační ochraně, zárukách, zabezpečení nebo technické spolupráci.

Program delegace ČR byl tentokráte zaměřen především na bilaterální schůzky v souvislosti s nadcházející 8. hodnotící konferencí Úmluvy o jaderné bezpečnosti, která se uskuteční příští rok na jaře a jejíž prezidentkou byla zvolena předsedkyně našeho úřadu. Proběhla také řada bilaterálních schůzek za účelem prohloubení či navázání bližší spolupráce mezi národními dozornými úřady a dalšími institucemi působícími v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. V této souvislosti došlo mimo jiné i k obnovení memoranda o porozumění mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a americkým dozorným úřadem Nuclear Regulatory Comission a k podpisu nového memoranda o porozumění mezi Správou úložišť radioaktivních odpadů a rumunskou institucí Nuclear Agency & Radioactive Waste odpovědnou za výzkum a vývoj v oblasti jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivními odpady. Část delegace ČR se soustředila na budoucí vývoj v oblasti jaderné energetiky a uskutečnilo se proto také několik schůzek v souvislosti s přípravou výstavby nových jaderných zdrojů v ČR.

Součástí programu GK, jako již tradičně, bylo i letos vědecké fórum zaměřené na zhodnocení dosavadního pokroku a výhledu do budoucna v oblasti kontroly výskytu rakoviny (A Decade of Action on Cancer Control and the Way Forward).

Příští 64. Generální konference MAAE bude svolána ve dnech 21.-25. září 2020.

Ilustrační foto - 63. Generální konference MAAE

Ilustrační foto - 63. Generální konference MAAE

Ilustrační foto - 63. Generální konference MAAE

Ilustrační foto - 63. Generální konference MAAE