62. Generální konference MAAE

27.09.2018 08:48


21. září 2018 skončila 62. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Generální konference (GK), vrcholný řídící orgán MAAE, zasedala od 17. září 2018 tradičně v jejím vídeňském sídle. GK potvrdila odhodlání členských států podporovat činnost MAAE v rámci jednotlivých oblastí její působnosti, tj. jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, jaderného zabezpečení (nuclear security), zárukového systému MAAE a technické spolupráce probíhající pod záštitou MAAE. GK se dále zabývala otázkami s politickým přesahem, jako je uplatňování zárukových dohod MAAE vůči KLDR, aplikace zárukového systému MAAE na Blízkém východě či tzv. izraelská jaderná kapacita.

Národní projev ČR přednesla vedoucí delegace České republiky, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Dana Drábová, Ph.D. Na webu MAAE je k dispozici také videozáznam projevu, vystoupení ostatních členských států a předtočený vzkaz delegátům od generálního ředitele MAAE, který je dlouhodobě nemocen.  

MAAE má v současnosti 170 členů. Do Rady guvernérů, která v období mezi Generálními konferencemi Agenturu kontroluje a řídí, byly (kromě členů určených na základě pokročilosti a rozsahu jaderného programu) zvoleny Ázerbájdžán, Brazílie, Ekvádor, Egypt, Itálie, Maroko, Niger, Pákistán, Švédsko, Thajsko a Uruguay.

GK přijala řadu rozhodnutí a rezolucí, kterými se bude činnost MAAE řídit v následujícím období, např. o aktualizaci řádného rozpočtu MAAE na rok 2019 (371 791 015 EUR na jeho provozní a 6 214 868 mil. EUR na kapitálovou část) s příslušnou příspěvkovou stupnicí odvozenou ze škály OSN a výši cílové částky Fondu technické spolupráce (86,165 mil. EUR), z něhož je financován další rozvoj mírového využívání jaderné energie v členských státech.   

Ing. Drábová vystoupila z titulu předsedkyně Komise pro bezpečnostní standardy MAAE v rámci fóra International Nuclear Safety Group (INSAG). Další významnou doprovodnou akcí probíhající při GK bylo setkání Senior Regulators‘ Meeting, jehož druhé části Ing. Drábová předsedala.

Při GK proběhlo tradičně také Vědecké fórum, letos s podtitulem „Nuclear Technology for Climate: Mitigation, Monitoring and Adaptation“.

63. Generální konference MAAE bude svolána ve dnech 16. – 20. září 2019. 

Fotografie: Ing. Dana Drábová, Ph.D. přednáší projev na 62. GK MAAE