28. bilaterální jednání České republiky a Rakouska

Česká delegace se zúčastnila pravidelného bilaterálního jednání, které zorganizovali rakouští kolegové ve Vídni. Jednání proběhlo ve dnech 5. – 6. listopadu 2019 a týkalo se především otázek jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Setkání se uskutečnilo na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením.

Jednání probíhalo v prostorách Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční vztahy a vedl ho pan Ronald Sturm, který byl zároveň vedoucím rakouské delegace. Českou delegaci vedl sekční ředitel pro řízení a technickou podporu, Ing. Petr Krs. Obě delegace se dále skládaly ze zástupců ministerstev, zainteresovaných institucí a dalších expertů.

Delegace se vzájemně informovaly o novinkách v oblasti legislativy, radiační ochrany, krizového řízení a provozu jaderných zařízení. Rakouská strana informovala mj. o nových předpisech, které implementují nařízení EUROATOM. Česká strana prezentovala mj. přípravu na plánovanou výstavbu jaderných bloků v České republice.

Na závěr jednání proběhla exkurze do zařízení Nuclear Engineering Seibersdorf. Jednání doprovázela kromě prezentaci diskuze a aktivní výměna názorů obou delegací.