Česká republika na jednání Euratomu představila novou analytickou metodu, která rozšířila schopnosti dozoru při nakládání s jadernými materiály

Výměna informací o implementaci záruk na jaderné materiály probíhá i v podmínkách pandemie COVID-19. Letos si členské státy Euratomu poprvé vyměnily své zkušenosti online. Česká republika účastníky seznámila s novou analytickou metodou, která podpořila dozorovou činnost nad nakládáním s jadernými materiály.

Evropské společenství pro atomovou energii (Euratomu) zasedá každých 18 měsíců. Členské státy tak sdílejí informace a zkušenosti při ověřování deklarovaného použití jaderných materiálů. Letošní setkání se konalo 27. dubna a jako mnoho jiných jednání se přesunulo do virtuálního prostoru. Také Česká republika zde referovala o postupech, kterými zabezpečila kontinuitu verifikační činnosti navzdory rizikům a omezením spojeným s pandemií COVID-19. Plán kontrolních aktivit na národní i mezinárodní úrovni splnila i v uplynulém roce.

Dále Česká republika představila inovativní metodu analýzy a identifikace mikročástic jaderných materiálů (uranu a plutonia) v environmentálních stěrech. Tato metoda je založena na hmotnostní spektrometrii sekundárních iontů a rentgenové spektroskopii. Zaručuje vysokou přesnost a správnost při určování izotopického složení mikroskopických částic. Výsledek analýz jednotlivých částic nelze zkreslit ředěním materiálu. „Jejím zavedením jsme opět rozšířili svoje schopnosti v oblasti dozoru,“ shrnuje ředitel odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Michal Merxbauer.