Aktuální informace pro cestující občany

V souvislosti s telefonickými dotazy občanů cestujících do východní Asie SÚJB sděluje, že jakákoliv opatření spojená s únikem radioaktivních látek z JE Fukushima jsou odůvodněna pouze do vzdálenosti desítek kilometrů od JE Fukushima.

V souvislosti s telefonickými dotazy občanů cestujících do východní Asie SÚJB sděluje, že jakákoliv opatření spojená s únikem radioaktivních látek z JE Fukushima jsou odůvodněna pouze do vzdálenosti desítek kilometrů od JE Fukushima. Při cestování do všech asijských zemí nehrozí občanům žádná nebezpečí spojená se situací v Japonsku.

Podle analýz SÚJB a dalších odborníků lze očekávat, že vliv na území ČR bude v budoucnu měřitelný pouze těmi necitlivějšími metodami založenými na měření aktivity ve velkých objemech vzduchu.