Aktualizované doporučení pro občany ČR cestující zejména do Japonska a okolí

SÚJB vyhodnocuje informace o úniku radioaktivity v okolí jaderné elektrárny Fukushima, o případném zdravotním ohrožení osob, kteří do této oblasti cestují, bude na svých stránkách průběžně informovat.

SÚJB vyhodnocuje informace o úniku radioaktivity v okolí jaderné elektrárny Fukushima, o případném zdravotním ohrožení osob, kteří do této oblasti cestují, bude na svých stránkách průběžně informovat.

Jako prevence případného poškození štítné žlázy inhalací radioaktivního jódu se používá stabilní jód, který zablokuje receptory ve štítné žláze a znemožní tak kumulaci radioaktivního jódu.

Podání tablet je však důsledně vázáno na informaci o masivním úniku radioaktivního jodu. Indikací k podání (k zahájení tzv. preventivní jódové profylaxe) jsou až určitá předem stanovená kritéria.

SÚJB nemá potvrzenu informaci, že by jódová profylaxe byla v Japonsku zahájena; jód byl obyvatelům zatím pouze rozdán. Preventivní podávání jódu, v případě cest do Japonska, by bylo aktuální, až když by japonské úřady vydaly pokyn k jeho užití svým občanům.

Pro tento účel je ČR registrovaný Jodid draselný 65 VULM (4tbl. v balení), držitel registrace SÚKL Hameln rds a.s., Modra, SR. U dospělých je nutné použít jednorázově dávku 130 mg (tj. 2 tbl. 65 mg Jodidu draselného), a to co nejdříve, nejlépe do 1 hodiny po inhalaci radioaktivních látek.

Při cestě do sousedních zemí (Čína, Korea, ..) kde bezprostřední nebezpečí nehrozí, není jodová profylaxe aktuální.

Upozorňujeme občany, že na území ČR je v této chvíli radiační situace normální a případné užití jodidu draselného je zcela zbytečné. Jodid draselný v žádném případě nefunguje jako univerzální prevence proti účinkům záření a jeho zbytečné užití může být zejména u přecitlivělých osob nevhodné.

Aktuální doporučení k cestám do Japonska sledujte také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz

Jaderná elektrárna Dai-ichi (Fukušima)