64. Generální konference MAAE

Fotografie z projevu předsedkyně SÚJB na konferenci MAAE
Proslov generálního ředitele na konferenci MAAE
Fotografie 3. místnosti - konference MAAE

Minulý týden, ve dnech 21. - 25. září, proběhla 64. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Jako obvykle zasedal tento vrcholný řídící orgán MAAE ve svém vídeňském sídle. S ohledem na současnou pandemii COVID-19 a související opatření na straně členských států a hostitelské země však letošní zasedání proběhlo ve značně omezeném režimu a poprvé v historii zčásti ve virtuálním formátu.

Vedoucí delegace České republiky a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Dana Drábová, Ph.D., se rovněž konference zúčastnila virtuálně. Národní projev ČR přednesla formou video-pozdravu. Na webových stránkách MAAE je k dispozici text projevu, jeho videozáznam a záznam celého živého vysílání.

Generální konference schválila přijetí dvou nových členských států – Samoy a Guiney. Po uložení jejich listin o přistoupení se tak počet členů MAAE zvýší na 173. Došlo také na pravidelnou obměnu členů Rady guvernérů, která v období mezi generálními konferencemi MAAE řídí a kontroluje. Za jednotlivé regionální skupiny byli zvoleni: Argentina, Egypt, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Rakousko, Senegal, Spojené Arabské Emiráty a Švýcarsko (další členové určení na základě pokročilosti a rozsahu jaderného programu nejsou uvedeni).

 

Generální konference přijala řadu rezolucí a jiných důležitých rozhodnutí, kterými se bude činnost MAAE řídit v příštím roce. Z každoročně přijímaných technicky zaměřených rezolucí lze zmínit například rezoluce k jaderné bezpečnosti a radiační ochraně, zárukám, zabezpečení nebo technické spolupráci. Byla také přijata zcela nová rezoluce k MAAE a pandemii COVID-19 a nová část rezoluce k aktivitám MAAE na poli jaderné vědy, technologií a aplikací týkající se připravovaného projektu ZODIAC (Zoonotic Disease Integrated Action), jehož cílem je vytvořit celosvětové kapacity pro sledování a diagnostiku nákaz přenosných ze zvířat na člověka.

Program delegace ČR byl tentokráte zcela výjimečný, neboť veškeré doprovodné akce a události proběhly pouze virtuálně bez fyzické účasti jednotlivých delegací. Jedné z významných doprovodných akcí Senior Safety and Security Regulators' Meeting, která byla letos zaměřena na výzvy v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a zvládání radiačních mimořádných událostí v souvislosti s pandemií COVID-19, předsedala Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Součástí programu zasedání bylo i letos, jako již tradičně, vědecké fórum tentokráte zaměřené na jadernou energetiku a změny klimatu Nuclear Energy and Climate Change.

Příští 65. Generální konference MAAE bude zahájena 20. září 2021.

Photo Credit: Dean Calma / IAEA (IAEA Imagebank)