30. pravidelné bilaterální jednání České republiky a Rakouska

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 proběhlo 30. pravidelné bilaterální jednání s Rakouskou republikou, z důvodu aktuálního vývoje pandemie COVID-19 již podruhé formou videokonference.

Tato jednání, svolávaná každoročně na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením, nabízejí platformu pro výměnu informací a zkušeností zejména v oblasti jaderné bezpečnosti, legislativy a provozu jaderných zařízení. V posledních letech bývá předmětem diskuzí aktuální stav přípravy na plánovanou výstavbu jaderných bloků a proces výběru lokalit pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Českou delegaci vedl ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Michal Merxbauer, Ph.D. Vedoucím rakouské delegace byl Ronald Sturm ze Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci. Dalšími členy obou delegací byli zástupci ministerstev, zainteresovaných institucí a nominovaní experti.