24. bilaterální jednání České republiky a Německa

Česká delegace se 7. října 2020 zúčastnila pravidelného bilaterálního jednání, pořádaného na základě mezivládní dohody o výměně informací. Němečtí kolegové tentokrát, vzhledem k pandemii COVID-19, zorganizovali jednání formou videokonference.

Jednání vedl pan Thomas Elsner ze Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, který byl zároveň vedoucím německé delegace. Českou delegaci vedl sekční ředitel pro řízení a technickou podporu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Petr Krs. V obou delegacích byli zástupci ministerstev, zainteresovaných institucí a další odborníci.

Delegace se vzájemně informovaly o novinkách v oblasti jaderné bezpečnosti, legislativy, nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem (včetně procesu výběru lokalit pro hlubinné úložiště) a o provozu jaderných zařízení. Česká strana prezentovala mj. přípravu na plánovanou výstavbu jaderných bloků v České republice. Obě delegace si vyměnily zkušenosti týkající se pandemie COVID-19.

Jednání proběhlo formou diskuzí a aktivní výměny názorů obou delegací.