Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna
17.05.2021 08:13

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 10.5. do 16.5.2021 žádné neobvyklé výsledky. Naměřené hodnoty odpovídají dlouhodobě…


12.05.2021 15:35

Svary na JE Temelín jsou prokazatelně v pořádku

Na internetu bylo možné v nedávné době najít články, které opět zpochybňují kvalitu svarů, kterými jsou k tlakové nádobě reaktoru prvního bloku JE…


07.05.2021 13:47

Nová publikace SÚJB "Hodnocení lékařského ozáření"

Lékařské ozáření tvoří v současné době zhruba pětinu celkového ozáření populace zdroji ionizujícího záření. Pokud bychom brali do úvahy pouze umělé…


03.05.2021 09:48

Česká republika na jednání Euratomu představila novou analytickou metodu, která rozšířila schopnosti dozoru při nakládání s jadernými materiály

Výměna informací o implementaci záruk na jaderné materiály probíhá i v podmínkách pandemie COVID-19. Letos si členské státy Euratomu poprvé vyměnily…


26.04.2021 10:00

Dnes si připomínáme 35 let od havárie na černobylské jaderné elektrárně

V letošním roce si připomínáme události spjaté s černobylskou havárií, které před 35 lety zasáhly celý svět a svým rozsahem se neblaze zapsaly do…


16.04.2021 08:17

Nové příležitosti ke studiu v oblasti záruk

V zárukové oblasti vznikly nové vzdělávací programy. Na milánské Polytechnice je nyní možné studovat problematiku implementace záruk na jaderné…


15.04.2021 09:48

Malé modulární reaktory: Jak je vidí SÚJB?

Odbornou a laickou veřejnost stále více zajímá možnost využití malých modulárních reaktorů (SMR – Small Modular Reactor) v elektroenergetice a…