Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna
13.02.2023 08:05

Kariéra v SÚJB

Chcete dohlížet na jadernou bezpečnost jaderných elektráren a výzkumných reaktorů provozovaných v ČR?

Podílet se na dozoru nad radiační ochranou…


07.03.2022 17:24

Informační portál pro případ mimořádné události

Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně se Státním ústavem radiační ochrany připravil speciální webové stránky, na kterých budou zveřejňovány…


07.06.2023 16:20

SÚJB vydal povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění podkritického reaktoru VR-2 na FJFI ČVUT

Dne 1. 6. 2023 udělil SÚJB Českému vysokému učení technickému povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění podkritického reaktoru VR-2, které představuje…


05.06.2023 09:39

Týdenní vyhodnocení radiační situace

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 29. 5. do 4. 6. 2023 žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace jsme…


26.05.2023 14:04

Mise IRRS v České republice: Český dozorný rámec pro jadernou bezpečnost a radiační ochranu je komplexní a robustní

Expertní tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dospěl po dvanáctidenní misi v České republice k závěru, že je český dozorný rámec pro…


19.04.2023 14:55

Údržba systémů MonRaS: V pátek 21. dubna od 15:30 budou z důvodu údržby systémů dočasně nedostupné informace o monitorování radiační situace na území ČR

V pátek 21. dubna 2023 bude od 15.30 probíhat údržba našich systémů. Informace o monitorování radiační situace na území ČR budou proto dočasně…


03.04.2023 13:02

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2022

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České…