Formuláře a číselníky

Užitečné věci ke stažení:

Formuláře pro hlášení látek Seznamů 2, 3 a UOCHL/PSF

 1. Formulář hlášení podniku pdf doc
 2. Formulář hlášení látky Seznamu 2 pdf doc
 3. Formulář hlášení látky Seznamu 3 pdf doc
 4. Formulář hlášení UOCHL/PSF pdf doc

Podklady pro vyplnění formulářů

 1. Číselník států
 2. Číselník chemických látek
 3. Číselník hlavních činností
 4. Číselník skupin výrobků
 5. Číselník účelů výroby

Formuláře pro hlášení látek Seznamu 1 a žádosti pro licenci

 1. Žádost o udělení licence xls
 2. Žádost o změnu licence doc
 3. Doklad o účelu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami doc
 4. Formuláře hlášení látek Seznamu 1 xls
 5. Hlášení o programech ochrany proti chemickým zbraním doc

Tabulky

 1. Způsob ročního nakládání s vysoce nebezpečnými látkami doc
 2. Hlášení o výrobě vysoce nebezpečných látek (hlášení o minulých činnostech) doc
 3. Hlášení o výrobě prekurzorů vysoce nebezpečných látek (hlášení o minulých činnostech) doc
 4. Hlášení o výrobě vysoce nebezpečných látek (hlášení o plánovaných činnostech) doc
 5. Údaje z evidence o držených vysoce nebezpečných látkách doc
 6. Hlášení o dalším způsobu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami (hlášení o minulých činnostech) doc
 7. Hlášení o dalším způsobu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami (hlášení o plánovaných činnostech) doc