Kurz radiační ochrana při intervenčních vyšetřeních

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení - radioterapie (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 1.12.2016)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení - nukleární medicína (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 5.12.2016)

Intervenční výkony pod CT kontrolou (seminář FN Motol, 30.10.2014)

Program kurzu radiační ochrany při intervenčních vyšetřeních

Prezentace ke stažení:

IAEA Training Material on Radiation Protection in Cardiology (prezentace ke stažení):

Odkazy:

Výukový program evropské komise:

MARTIR (Multimedia and Audiovisual Radiation Protection Training in interventional radiology) CD-ROM. Directorate General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection. Luxembourg, 2002 (free availability from the Publication Department of the European Commission, Office for Official Publications of the European Communities. Radiation Protection 119 (Luxembourg: EC), e-mail: tren-radprot@cec.eu.int

Publikace:

Apllying Radiation Safety Standards in Diagnostic Radiology and Interventional Procedures Using X-rays