Dokumenty

Doporučení mezinárodní komise radiologické ochrany z roku 2006 a 2007 (český překlad):
Publikace ICRP 103 
Publikace ICRP 101 - Stanovení dávky reprezentativní osobě pro účely RO obyvatelstva a Optimalizace radiologické ochrany: rozšíření procesu

Letáky (pomáhající a přidržující osoby při vyšetření):
v nukleární medicíně; při rtgpři rtg na veterině 

Radiační ochrana pacientů (odkaz na stránky IAEA)

Radioterapie:

Indikační kriteria pro zobrazovací metody (Věstník MZ ČR)

Katalog metodik pro zkoušky v radioterapii

Informace pro držitele povolení k hodnocení vlastností ZIZ pro diagnostické lékařské ozáření:

Nové tolerance pro hodnocení intraorálních rentgenů při přejímacích zkouškách a zkouškách dlouhodobé stability

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu (POZOR! upraveno v červenci 2008)

Rozsah a zpracování záznamů o výsledcích přejímacích zkoušek (PZ) a zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) - Jednotná forma pro přenos údajů do registru zdrojů