Dokumenty

Příručka o radiační ochraně připravena společně s Vědeckým výborem zřízeným při OSN pro zkoumaní účinků ionizujícího záření (UNSCEAR) z roku 2016

Doporučení mezinárodní komise radiologické ochrany z roku 2006 a 2007 (český překlad):

Letáky: 

Radiační ochrana pacientů (odkaz na stránky IAEA)

Radioterapie:

Informace pro držitele povolení k hodnocení vlastností ZIZ pro diagnostické lékařské ozáření: