Kontakty

Odbor mezinárodní spolupráce

Doc. PhDr. Jarmila Krejčíková, CSc., ředitelka

tel.: 221 624 740
fax: 221 624 814

Tereza Klánová, sekretariát ředitele
- nominace na mezinárodní akce (spolu)organizované MAAE, zajišťování zahraničních služebních cest

tel.: 221 624 356
fax: 221 624 814

Ing. Silvia Habadová
- spolupráce s MAAE a CTBTO, zajišťování zahraničních stáží v rámci Programu technické spolupráce MAAE v ČR

tel.: 226 514 770
fax: 221 624 814

Zuzana Danihelková
- organizační zajišťování zahraničních návštěv a mezinárodních akcí v ČR

tel.: 221 624 247
fax: 221 624 815

Bc. Tereza Ptáčková

- zajišťování zahraničních stáží v rámci Programu technické spolupráce MAAE z ČR

tel.: 221 624 252
fax: 221 624 816