mezera

Subjekty a vydaná rozhodnutí

Chyba při přípravě vyhledávání

Alespoň jedna skupina rozhodnutí musí být zaškrtnuta.