4. blok EDU a 2. blok ETE jsou odstaveny pro výměnu paliva spojenou s generální opravou. Ostatní bloky obou JE pracují bez odchylek od platných limitů a podmínek.