Na 1. bloku EDU po Generální opravě (GO) a výměně paliva (VP) probíhá fyzikální a energetické spouštění, 4. blok EDU je odstaven na VP spojenou s GO. 2. blok ETE je odstaven do GO spojenou s VP. Ostatní bloky obou JE pracují bez odchylek od platných limitů a podmínek.