3. a 4. blok EDU jsou odstaveny do generální opravy spojené s výměnou paliva. Všechny zbývající bloky EDU i ETE byly během víkendu a i nyní jsou provozovány stabilně na nominálním výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.