1. blok EDU je odstaven pro výměnu paliva spojenou s generální opravou. 2. blok EDU po neplánovaném odstavení a opravě drobné netěsnosti na ruční armatuře, je postupně najížděn na výkon. Všechny zbývající bloky obou JE pracují bez odchylek od platných limitů a podmínek.